Redactie — lokaal0 reactie(s) — wo 15 december 2021, 19:30

Subsidie woningbouwimpuls voor project Stadshaven Nijkerk

NIJKERK – Het project Stadshaven in het Havenkomgebied in het centrum van Nijkerk krijgt een bijdrage
van € 4,16 miljoen van het Rijk om de bouw te versnellen. Dat is vandaag bekendgemaakt door
demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

“Wat een mooi nieuws! Dit is echt heel goed voor Nijkerk. Met deze steun komt de ontwikkeling van
het project Stadshaven Nijkerk weer een belangrijke stap dichterbij. Dit levert een flink aantal
betaalbare woningen die hard nodig zijn gelet op het nijpende woningtekort”, geeft wethouder Wim
Oosterwijk aan. De toekenning van deze subsidie volgt op de eerdere aanvraag van de gemeente om
in aanmerking te komen voor de Woningbouwimpuls. De provincie Gelderland draagt ook nog € 0,64
miljoen euro bij.

Plannen
Oorspronkelijk was het plan om de komende jaren vooral te richten op de eerste fase van de
Havenkom; de ontwikkeling van de locatie van het huidige stadhuis (Havenkom fase 1a). Maar de
gemeente Nijkerk heeft de ambitie om ook ten noordoosten van de stadhuislocatie het gebied te
herontwikkelen tot een aantrekkelijk woon-, werk en verblijfsgebied . Dit is wel een (financieel) lastige opgave. Door deze financiële bijdrage vanuit het Rijk en de provincie Gelderland wordt de verdere ontwikkeling van de Havenkom op een kortere termijn haalbaar.

Omgeving verder betrekken
De gemeentelijke organisatie heeft hard gewerkt voor het op tijd aanvragen van de subsidie. Er is een
concept stedenbouwkundige visie opgesteld met medewerking van de gemeenteraad. Hierin is
zichtbaar wat de ruimtelijke ideeën zijn voor het gebied en hoeveel woningen hier gerealiseerd kunnen
worden. Bij het opstellen van deze concept stedenbouwkundige visie is het – vanwege de korte
periode voor het indienen van de subsidieaanvraag – niet gelukt om bedrijven en inwoners van Nijkerk
actief te betrekken. Nu de uitslag bekend is, wil de gemeente dit alsnog doen door mensen te vragen
een reactie te geven op de conceptvisie. Het streven is de definitieve visie medio 2022 ter
besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Daarna worden de volgende planologische
procedures gestart om de ontwikkeling mogelijk te maken.

Woningbouwimpuls
Er is een groot tekort aan woningen in Nederland. Tot 2030 moeten er circa 900.000 woningen
bijkomen. Het kabinet blijft daarom investeren om die bouwopgave voor elkaar te krijgen. Gemeenten
kunnen een beroep doen op de woningbouwimpuls voor het versnellen van de bouw, het vergroten
van het aantal nieuwbouwwoningen in een project of het vergroten van het aandeel betaalbare
woningen voor mensen met een laag of middeninkomen. Het geld kan ingezet worden voor het
betaalbaar maken van woningen of voor het geschikt maken van de locatie voor woningbouw.

Deel dit artikel

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Ook interessant

Weersverwachting Nijkerk

Volg ons

Volg ons